Carolien van Tol

Sopraan

“Perseverance is failing 19 times and succeeding the 20th."

Julie Andrews

Gezongen door mij en gespeeld door Galina Lagoutina tijdens de Kerst avonddienst in de Vrijzinnige Protestantse kerk te Boskoop.